या वर्गीकरणातील सदस्य त्यांना हिंदी भाषेचे ज्ञान असल्याचे दर्शवितात.