ह्या वर्गासाठी मुख्य लेखः तुर्कस्तान.

उपवर्ग

एकूण १० उपवर्गांपैकी या वर्गात खालील १० उपवर्ग आहेत.