तुर्कस्तानचा ध्वज अधिकृतपणे २९ मे १९३६ रोजी स्वीकारला गेला.

तुर्कस्तानचा ध्वज
तुर्कस्तानचा ध्वज
नाव तुर्कस्तानचा ध्वज
वापर राष्ट्रीय ध्वज
आकार २:३
स्वीकार १८४४
२९ मे १९३६ (अधिकृत दर्जा)

हे सुद्धा पहासंपादन करा