हा ग्रेगरी दिनदर्शिकेच्या सहस्रकांचा अर्थात इ.स.च्या सहस्रकांचा वर्ग आहे.

उपवर्ग

एकूण ४ उपवर्गांपैकी या वर्गात खालील ४ उपवर्ग आहेत.