हा ग्रेगरी दिनदर्शिकेच्या शतकांचा अर्थात इ.स.च्या शतकांचा वर्ग आहे.

उपवर्ग

एकूण २३ उपवर्गांपैकी या वर्गात खालील २३ उपवर्ग आहेत.