वनस्पती तूप

बियाणांमधून किंवा फळांच्या इतर भागांमधून काढलेले तेल


वनस्पती तूप
शेंगदाणा तेल

हे सुद्धा पहा संपादन