वनस्पती तूप

बियाणांमधून किंवा फळांच्या इतर भागांमधून काढलेले तेल


वनस्पती तूप

हे सुद्धा पहासंपादन करा