डालडा हा हिदुस्तान युनिलीव्हर लिमिटेड कंपनीच्या मालकीचा वनस्पती तुपाचा एक प्रचलित 'ब्रॅंड' आहे. 1937 साली डालडा वनस्पती तुपाच्या रूपात वापर करण्यात आला. पदार्थ बनविण्यासाठी याचा वापर करतात.