लोकांना सहजतेने समजणारे संगीत म्हणजे लोकसंगीत होय. पारंपरिकता हा या प्रकाराचा गुणविशेष असतो. देवी च्या गोंधळातील गाणी हे लोकसंगिताचे उदाहरण होय.

स्वरूपसंपादन करा

हे सुद्धा पहासंपादन करा

बाह्य दुवेसंपादन करा


कृपया स्वत:च्या शब्दात परिच्छेद लेखन करून या लेखाचा / विभागाचा विस्तार करण्यास मदत करा.
अधिक माहितीसाठी या लेखाचे चर्चा पान, विस्तार कसा करावा? किंवा इतर विस्तार विनंत्या पाहा.