लेगाल दे केर्मर

फ्रेंच बुद्धिबळपटू

फ्रांस्वा आंत्वान दि लेगाल दे केर्मर (इ.स. १७०२:व्हर्साय, फ्रांस - इ.स. १७९२:पॅरिस, फ्रांस) हा फ्रेंच बुद्धिबळपटू होता.