रॉम्यूलन हे स्टार ट्रेक कथानाकातील एक काल्पनिक प्रजाती आहे. जीन रॉडेनबेरी यांनी १९६० मध्ये स्टार ट्रेक या नावाने, एका काल्पनिक ब्रह्मांडाची रचना केली व स्टार ट्रेक कथानक बनवले.

रॉम्यूलन

रॉम्यूलन प्रजातीचा व्रीनाक नावाचा नर.
मूळ ग्रह रॉम्यूलस आणि रिमस
सदस्यत्व रॉम्यूलन साम्राज्य
आकाशगंगेमधील ठिकाण बीटा क्वाड्रंट

हे सुद्धा बघासंपादन करा

  1. स्टार ट्रेक
  2. स्टार ट्रेक कथानकातील प्रजाती

संदर्भसंपादन करा

बाह्य दुवेसंपादन करा

  1. रॉम्यूलन प्रजाती - मेमोरी-आल्फा वेबसाईटवर
  2. रॉम्यूलन प्रजाती - स्टार ट्रेक वेबसाईटवर