रेने लाकोस्त
René Lacoste.jpg
देश फ्रान्स ध्वज फ्रान्स
जन्म 10th arrondissement of Paris
शैली उजव्या हाताने
एकेरी
प्रदर्शन 76–10
शेवटचा बदल: ऑक्टोबर २०११.