रुडॉल्फ कार्ल डीझेल

(रूडॉल्फ डिझेल या पानावरून पुनर्निर्देशित)

रुडॉल्फ कार्ल डीझेल हे एक जर्मन शास्त्रज्ञ होत. यांनी इ.स. १८९२ मध्ये डीझेल या इंधनाचा शोध लावला. डीझेल हा शब्द रुडॉल्फ कार्ल डीझेल यांच्या नावरून घेतला गेला आहे.

ओळखसंपादन करा

कारकीर्दसंपादन करा

महत्त्वाचे शोधसंपादन करा

अधिक वाचनसंपादन करा

बाह्य दुवेसंपादन करा


कृपया स्वत:च्या शब्दात परिच्छेद लेखन करून या लेखाचा / विभागाचा विस्तार करण्यास मदत करा.
अधिक माहितीसाठी या लेखाचे चर्चा पान, विस्तार कसा करावा? किंवा इतर विस्तार विनंत्या पाहा.