राशीचक्र हे शरद उपाध्ये लिखित एकपात्री विनोदी नाटक आहे.