राज्य शासन

(राज्य सरकार या पानावरून पुनर्निर्देशित)

राज्य शासन किंवा राज्य सरकार हे सार्वभौम देशांच्या प्रमुख घटक संघाचे सरकार होय.