राजगिरा

फुलांच्या वनस्पतींच्या प्रजाती

उष्ण कटिबंधातील देशांमध्ये व भारतात शेतीमध्ये सहज आढळणारी वनस्पती तथा भरड धान्य आहे. साधारपणे 1.5 मीटर उंच वाढणारी वनस्पती आहे.

" | राजगिरा

" | शास्त्रीय वर्गीकरण
कुळ: Amaranthus
जातकुळी: cruentus