रघुनाथ पंडित, जन्मः साधारण पणे सतराव्या शतकातला परंतु वादग्रस्त व अनिर्णित. मराठी काव्य परंपरेतील हे एक श्रेष्ठ पंडित व कवी होत. यांचे संस्कृतफार्सी या भाषांवर प्रभुत्व होते. महाभारतातील कथा या विषयावरील मराठीतले महत्त्वाचे कवी.

जीवनसंपादन करा

रघुनाथ पंडित शिवकालीन असावेत असा अ.का.प्रियोळकर व द.सी.पंगू यांचे अनुमान आहे.

काव्य संपदासंपादन करा

  • रामदास वर्णन
  • गजेंद्रमोक्ष
  • दमयंती स्वयंवर

तेथील एक कलहंस तटीं निजेला|

जो भागला जलविहार विशेष केला||

पोटीच एक पद, लांबविला दुजा तो|

पक्षी तनु लपवि, भूप तया पाहतो||१||

(दमयंती स्वयंवर क्र. ४२) - संपादक अ. का. प्रियोळकरकृपया स्वत:च्या शब्दात परिच्छेद लेखन करून या लेखाचा / विभागाचा विस्तार करण्यास मदत करा.
अधिक माहितीसाठी या लेखाचे चर्चा पान, विस्तार कसा करावा? किंवा इतर विस्तार विनंत्या पाहा.