जखम, कापणे, रोग,शस्त्रक्रिया, शिकारी पशुंचा हल्ला इत्यादींसारख्या घटनांमुळे प्राण्यांच्या शरीरातुन रक्त बाहेर निघण्याची क्रिया.

बोट कापल्यामुळे झालेला थोडासा रक्तस्त्राव

संदर्भ

संपादन