योहान वोल्फगांग फॉन ग्यॉटे

योहान वोल्फगांग फॉन ग्यॉटे (ऑगस्ट २८, इ.स. १७४९ - मार्च २२, इ.स. १८३२) हा जर्मन साहित्यिक होता.