योगी म्हणजे योग आचरणारा पुरुष होय. योग आचरणाऱ्या स्त्रीस योगिनी म्हणतात.

बिर्ला मंदिर दिल्ली येथील एका हिंदू योग्याची शिल्पकृती

हे सुद्धा पहा

संपादन