युर्गन मेल्त्सर
Jürgen Melzer - Gala Nacht des Sports 2010.jpg
देश ऑस्ट्रिया ध्वज ऑस्ट्रिया
जन्म व्हियेना
शैली डाव्या हाताने, दोन-हाती बॅकहॅंड
एकेरी
प्रदर्शन 350–334
दुहेरी
प्रदर्शन 365–288
शेवटचा बदल: ऑक्टोबर २०११.