युनिव्हर्सिटी ऑफ कॉलोराडो ॲट कॉलोराडो स्प्रिंग्ज


युनिव्हर्सिटी ऑफ कॉलोराडो ॲट कॉलोराडो स्प्रिंग्ज ही अमेरिकेच्या कॉलोराडो राज्यातील विद्यापीठ आहे. हे विद्यापीठ युनिव्हर्सिटी ऑफ कॉलोराडो प्रणालीचा एक भाग आङे.

युनिव्हर्सिटी ऑफ कॉलोराडो ॲट कॉलोराडो स्प्रिंग्ज
यूसीसीएस
ब्रीदवाक्य लेट यूअर लाइट शाइन
ब्रीदवाक्याचा अर्थ तुमचा प्रकाश दीप्तीमान होवो
स्थापना १९६५
कुलपती ब्रुस डी. बेन्सन
कुलगुरू वेंकट रेड्डी
विद्यार्थी १२,७५३
स्थान कॉलोराडो स्प्रिंग्ज, कॉलोराडो, अमेरिका
संकेतस्थळ www.uccs.edu