मैसुरु जिल्हा

भारताच्या कर्नाटक राज्यातील जिल्हा
(म्हैसूर जिल्हा या पानावरून पुनर्निर्देशित)

हा लेख म्हैसूर जिल्ह्याविषयी आहे. मैसुरु शहराच्या माहितीसाठी येथे टिचकी द्या.

मैसुरु हा भारताच्या कर्नाटक राज्यातील जिल्हा आहे.

हा जिल्हा मैसुरु प्रशासकीय विभागात मोडतो.

२०११ च्या जनगणनेनुसार येथील लोकसंख्या ३०,०१,१२७ इतकी होती.