मोल्डोवन लेउ

मोल्दोव्हाचे चलन

लेउ हे मोल्दोवाचे अधिकृत चलन आहे.

मोल्डोवन लेउ
leu moldovenesc
मोल्डोवन लेउ
अधिकृत वापर मोल्दोव्हा ध्वज मोल्दोव्हा
आयएसओ ४२१७ कोड MDL
विभाजन १/१०० बान
नोटा १,५,१०,२०,५०,१००,२००,५००,१००० लेउ
नाणी १,५,१०,२५,५० बान
बँक नॅशनल बँक ऑफ मोल्दोवा
विनिमय दरः   
सध्याचा मोल्डोवन लेउचा विनिमय दर
गूगल फायनान्स वर: ऑस्ट्रेलियन डॉलर कॅनेडियन डॉलर स्विस फ्रँक युरो ब्रिटिश पाउंड हाँग काँग डॉलर जपानी येन अमेरिकन डॉलर भारतीय रुपया
याहू फायनान्स वर: ऑस्ट्रेलियन डॉलर कॅनेडियन डॉलर स्विस फ्रँक युरो ब्रिटिश पाउंड हाँग काँग डॉलर जपानी येन अमेरिकन डॉलर भारतीय रुपया
ओझफॉरेक्स वर: ऑस्ट्रेलियन डॉलर कॅनेडियन डॉलर स्विस फ्रँक युरो ब्रिटिश पाउंड हाँग काँग डॉलर जपानी येन अमेरिकन डॉलर भारतीय रुपया
एक्सई.कॉम वर: ऑस्ट्रेलियन डॉलर कॅनेडियन डॉलर स्विस फ्रँक युरो ब्रिटिश पाउंड हाँग काँग डॉलर जपानी येन अमेरिकन डॉलर भारतीय रुपया
ओआंडा.कॉम वर: ऑस्ट्रेलियन डॉलर कॅनेडियन डॉलर स्विस फ्रँक युरो ब्रिटिश पाउंड हाँग काँग डॉलर जपानी येन अमेरिकन डॉलर भारतीय रुपया