मुसी नदी भारताच्या आंध्र प्रदेश राज्यातील नदी आहे. हैदराबाद शहर या नदीच्या काठी आहे.