मिनिट

बैठकीचा लेखी तपशील
(मिनिटे या पानावरून पुनर्निर्देशित)

मिनिट कालमापनाचे एकक आहे. एका मिनिटात ६० सेकंद असतात.