माधव ग. पातकर हे एक मराठी कवी आणि भावगीतकार होते.


मा.ग. पातकर यांनी लिहिलेली आणि गाजलेली भावगीते

संपादन