मास नदी ही विदर्भातील बुलढाणा या जिल्ह्यांतून वाहते.

मास नदी
पाणलोट क्षेत्रामधील देश बुलढाणा जिल्हा , महाराष्ट्र
ह्या नदीस मिळते पूर्णा नदी