मुख्य मेनू उघडा
माली साम्राज्य
Manden Kurufa
Blank.png १२३०१६०० (सुमारे) Blank.png  
Blank.png  
Blank.png  
Blank.png


MALI empire map.PNG
शासनप्रकार साम्राज्य
राष्ट्रप्रमुख १२३५-१२५५ मारि द्जाता पहिला (पहिला)
१७वे शतक महमूद चौथा
राष्ट्रीय चलन सोन्याची धूळ