मारियुझ फ्रायस्टेनबर्ग

मारियुझ फ्रायस्टेनबर्ग
Fyrstenberg RG13 (11) (9384368357).jpg
देश पोलंड ध्वज पोलंड
जन्म वर्झावा
शैली डाव्या हाताने, दोन-हाती बॅकहॅंड
एकेरी
प्रदर्शन 5–9
दुहेरी
प्रदर्शन 391–322
शेवटचा बदल: ऑक्टोबर २०११.