मारिया ग्योप्पर्ट-मायर

भौतिकशास्त्रातील नोबेल पारितोषिकविजेता शास्त्रज्ञ.

मारिया ग्योप्पर्ट-मायर हे शास्त्रज्ञ आहेत.

मारिया ग्योप्पर्ट-मायर

मारिया ग्योप्पर्ट-मायर
पूर्ण नावमारिया ग्योप्पर्ट-मायर
कार्यक्षेत्र भौतिकशास्त्र

जीवन संपादन

संशोधन संपादन

पुरस्कार संपादन

बाह्यदुवे संपादन