माघ शुद्ध सप्तमी ही माघ महिन्याच्या शुद्ध पक्षातील सातवी तिथी आहे.


या तिथीला साजरे केले जाणारे सण व उत्सवसंपादन करा