माइन ही जर्मनीतून वाहणारी नदी असून ऱ्हाइनच्या प्रमुख उपनद्यांपैकी एक आहे. तिचा ५२९ कि.मी. लांबीचा प्रवाह(श्वेत माइन नदीचा प्रवाह धरल्यास ५७४ कि.मी.) जर्मनीतील बव्हेरिया, बाडेन-व्युर्टेंबुर्ग आणि हेसेन या राज्यांमधून जातो.

माइन
उगम अप्पर फ्रॅंकोनिया
पाणलोट क्षेत्रामधील देश जर्मनी
लांबी ५२९ किमी (३२९ मैल)
सरासरी प्रवाह २०० घन मी/से (७,१०० घन फूट/से)
पाणलोट क्षेत्राचे क्षेत्रफळ २७,२९२
ह्या नदीस मिळते ऱ्हाइन