महाराष्ट्र विधानसभेचे हिवाळी अधिवेशन


Broom icon.svg
या लेखातील मजकूर मराठी विकिपीडियाच्या विश्वकोशीय लेखनशैलीस अनुसरून नाही. आपण हा लेख तपासून याच्या पुनर्लेखनास मदत करू शकता.

नवीन सदस्यांना मार्गदर्शन
हा साचा अशुद्धलेखन, अविश्वकोशीय मजकूर अथवा मजकुरात अविश्वकोशीय लेखनशैली व विना-संदर्भ लेखन आढळल्यास वापरला जातो. कृपया या संबंधीची चर्चा चर्चापानावर पहावी.


महाराष्ट्र विधानसभेचे हिवाळी अधिवेशन, ज्यात त्यांची दोन्ही गृह, विधानसभा आणि विधान परिषद समाविष्ट आहेत, नागपूरमध्ये दरवर्षी नोव्हेंबर-डिसेंबर-जानेवारीमध्ये आयोजित केली जातात. नागपूर ही राज्याची उपराजधानी आहे. हा सत्र विधान भवन, नागपूर येथे आयोजित केला जातो. महाराष्ट्र विधानसभेचा अर्थसंकल्प मुंबई येथे होतो, जो राज्याची मुख्य राजधानी आहे