मस्ती वेंकटेश अय्यंगार

(मस्ती वेंकटेश अयंगार या पानावरून पुनर्निर्देशित)

मस्ती वेंकटेश अय्यंगार हे साहित्यकार आहेत.

मस्ती वेंकटेश अय्यंगार
जन्म नाव मस्ती वेंकटेश अय्यंगार
राष्ट्रीयत्व भारत भारतीय

प्रमुख साहित्यसंपादन करा

लघुकथा संग्रहसंपादन करा

 • केलवु सण्ण कतेगळु (१९२०)
 • सण्ण कतेगळ (१५ संपुट १९३०-१९८४)

दीर्घकथासंपादन करा

 • सुब्बण्ण (१९२८)
 • शेषम्मा(१९७६)

काव्य संकलनसंपादन करा

 • बिन्नह(१९२२)
 • अरुण(१९२४)
 • तावरे(१९३०)
 • संक्रांति(१९६९)
 • नवरात्रि(५ भाग १९४४-१९५३)

जीवन चरित्रेसंपादन करा

निबंधसंपादन करा

 • कन्नडद सेवे(१९३०)
 • विमर्शे (४ संपुट १९२८-१९३९)
 • जनतेय संस्कृति(१९३१)
 • जनपद साहित्य(१९३७)
 • आरंभद आंग्ल साहित्य(१९७९)

नाटकेसंपादन करा

 • शांता(१९२३)
 • ताळीकोटे(१९२९)
 • शिवछत्रपति(१९३२)
 • यशोधरा(१९३३)
 • काकनकोटे(१९३८)

कादंब-यासंपादन करा

 • चेन्नबसव नायक(१९५०)
 • चिकवीर राजेंद्र(१९५६)


कृपया स्वत:च्या शब्दात परिच्छेद लेखन करून या लेखाचा / विभागाचा विस्तार करण्यास मदत करा.
अधिक माहितीसाठी या लेखाचे चर्चा पान, विस्तार कसा करावा? किंवा इतर विस्तार विनंत्या पाहा.