मनोरमा हे एक भारतीय स्त्रीलिंगी नाव आहे.

व्यक्ती

संपादन