मध्यमा हे मानवी हाताचे मधले व सर्वात लांबडे बोट आहे. हे बोट तर्जनीअनामिका यांच्या मध्ये असते. काही पाश्चात्त्य देशांत ह्या बोटाची एकटी उभी मुद्रा आक्रमकता व अश्लीलता समजली जाते.

मध्यमा

मध्यमाचे अन्य अर्थसंपादन करा

  • प्राथमिकच्या नंतरची परीक्षा, मधली परीक्षा

मध्यमसंपादन करा

भारतीय शास्त्रीय संगीतातला 'म' हा स्वर.

मध्यमानसंपादन करा

म्हणजे सरासरी, Arithmetic Mean.

मध्यमार्ग/मार्गीसंपादन करा

समजुतीचा मार्ग/समजुतीच्या मार्गाचा पुरस्कर्ता

मानवी बोटे
अंगठा · तर्जनी · मध्यमा · अनामिका · करंगळी


कृपया स्वत:च्या शब्दात परिच्छेद लेखन करून या लेखाचा / विभागाचा विस्तार करण्यास मदत करा.
अधिक माहितीसाठी या लेखाचे चर्चा पान, विस्तार कसा करावा? किंवा इतर विस्तार विनंत्या पाहा.