तर्जनी ही मध्यमाअंगठा यांच्या मधील बोट आहे. या बोटास पहिले बोट (forefinger), निर्देशक बोट (pointer finger) असे ही म्हटले जाते. सर्व बोटांमध्ये हे बोट सर्वाधिक संवेदनशील आहे. एक तर्जनी मुद्रा संख्या १ दाखवते.

तर्जनी
मानवी बोटे
Hand.svg
अंगठा · तर्जनी · मध्यमा · अनामिका · करंगळी

तर्जनी संबंधी विख्यात चित्रेसंपादन करा

हा लेख अपूर्ण आहे. तुम्ही अपूर्ण पानांविषयीचे हे पान वापरून हा लेख पूर्ण करण्यात विकिपीडियाला सहाय्य करू शकता.