मदनपल्ली

(मदनपल्ले या पानावरून पुनर्निर्देशित)

मदनपल्ली हे भारताच्या आंध्र प्रदेश राज्यातील रंगारेड्डी जिल्ह्यात असलेले छोटे गाव आहे. हे गाव शमशाबाद मंडलमध्ये मोडते.

हे गाव राष्ट्रीय महामार्ग २०५वर आहे.