मंडकळ्ळी विमानतळ

म्हैसूर मधील विमानतळ, भारत

मंडकळ्ळी विमानतळ भारताच्या कर्नाटक राज्यातील मैसुरु येथे असलेला विमानतळ आहे.