मंगोलियाचा ध्वज १२ जानेवारी १९९२ रोजी स्वीकारला गेला.

मंगोलियाचा ध्वज
मंगोलियाचा ध्वज
नाव Mongolian State Flag
वापर राष्ट्रीय ध्वज
आकार १:२
स्वीकार १२ जानेवारी १९९२

हे सुद्धा पहासंपादन करा