भौतिकी संशोधन कार्यशाळा

भौतिकी संशोधन कार्यशाळा (इंग्लिश: Physical Research Laboratory) ही भारतातील अंतराळ संशोधन आणि संलग्न कार्यक्षेत्रात संशोधन करणारी संस्था आहे.