भिमुनीपटणम हे भारताच्या आंध्र प्रदेश राज्यातील शहर आहे.