भास्कर हा उपग्रह भारताने अवकाशात सोडलेला एक कृत्रिम उपग्रह आहे.

बांधणीसंपादन करा

शक्ती स्रोतसंपादन करा

संवादसंपादन करा

कार्यसंपादन करा

हे सुद्धा पहासंपादन करा

बाह्य दुवेसंपादन करा