बोधी किंवा बोध या शब्दाचा अर्थ "स्थितीचे परिपूर्ण आकलन" असा होतो. ही संज्ञा प्रबोधनकाळासाठी किंवा ज्ञानोदयाच्या काळासाठी मुख्यत्वे वापरली जाते. बौद्ध धर्माच्या आध्यात्मिक क्षेत्रात बोधी या संज्ञेचा अर्थ "अंतिम सत्याचे आकलन किंवा साक्षात्कार" असा होतो. पाश्चात्य विद्वानांनी "एन्लायटनमन्ट" हा प्रतिशब्द बोधी, केन्शो आणि सतोरी या बौद्ध मतातील संज्ञांसाठी वापरला आहे. हिंदू धर्मातील मोक्ष (मुक्ती) ही संकल्पना आणि जैन धर्मातील केवल ज्ञान ही संज्ञा बोधीशी समकक्ष आहे.

बोधिप्राप्त बुद्धाची मूर्ती

हे सुद्धा पहा संपादन