बैतुल फुतुह मशीद (विजयगृह) ही लंडनमधील मोठी मशीद आहे. ही मशीद पश्चिम युरोपातील सगळ्यात मोठी मशीद आहे.