भाषा बाली - इंडोनेशिया येथील बाली बेटावर बोलली जाणारी स्थानीय भाषा. याशिवाय येथे बहासा इंडोनेशिया ही बोलली जाते.

इंडोनेशिया मधील बाली भाषेच्या प्रसाराचे मानचित्र
  ज्या प्रदेशांमध्ये बालिनी बहुसंख्य लोकांची भाषा आहे
  ज्या प्रदेशांमध्ये बालिनी ही अल्पसंख्याकांची भाषा आहे
बासा बाली