बहरीनी दिनार हे बहरैन या देशाचे अधिकृत चलन आहे.

बाह्य दुवे संपादन