वलसाड

(बलसाड या पानावरून पुनर्निर्देशित)

वलसाड(बलसाड) हे भारताच्या गुजरात राज्यातील एक शहर आहे. हे बलसाड जिल्ह्याचे मुख्य ठिकाण आहे.