बक्सर

(बक्सार या पानावरून पुनर्निर्देशित)

बक्सर भारताच्या बिहार राज्यातील एक शहर आहे.

हे शहर बक्सर जिल्ह्याचे प्रशासकीय केंद्र आहे.