फोंडा हा गोवा राज्यातील उत्तर गोवा जिल्ह्यातला तालुका आहे. या तालुक्यात खालील गावे व शहरांचा समावेश होतो.

फोंडा तालुक्यातील गावे
क्र. गावाचे नाव इंग्रजी स्पेलिंग
अडकोण Adcolna
कुंक्कळी Cuncoliem
कुंडई Cundaim
केरी Querim
कोडार Codar
कोंनशे Conxem
खंडेपार Candepar
गांजे Gangem
तळावली Telaulim
१० तिवरे Tivrem
११ दुर्भाट Durbhat
१२ निरंकाल Nirancal
१३ पंचवाडी Ponchavadi
१४ बेतकी Betqui
१५ बेतोडा Betora
१६ भोम Boma
१७ वळवय Volvoi
१८ वागुर्ये Vagurbem
१९ वाडी Vadi
२० वेलिंग Velinga
२१ शिरोडा Siroda
२२ सावय-वेरे Savoi-Verem
फोंडा तालुक्यातील शहरे
क्र. नाव इंग्रजी स्पेलिंग
उसगांव Usgao (CT)
कुर्टी Curti (CT)
केळा Quela (CT)
खांडोळे Candola (CT)
प्रियोळ Priol (CT)
फोंडा Ponda (M Cl)
बांदोडा Bandora (CT)
बोरी Borim (CT)
मडकय Marcaim (CT)
१० वरगांव Orgao (CT)

फोंडा तालुक्यातील शिक्षणसंस्थासंपादन करा

  • इंदिराबाई व्ही. : इंदिराबाई (विश्वंभर)भट ढवळीकर माध्यमिक विद्यालय, ढवळी
  • एस.एस. (श्रीशांतादुर्गा शिक्षण) समितीचे उच्च माध्यमिक विद्यालय (विज्ञान शाखा), कवळे
  • ए.जे.डी. आल्मेडा माध्यमिक विद्यालय, फोंडा
  • कामाक्षी उच्च माध्यमिक विद्यालय, कुर्टी
  • जी.व्ही.एम.चे(गोवा विद्याप्रसारक मंडळाचे)चे उच्च माध्यमिक विद्यालय, फोंडा
  • दादा वैद्य माध्यमिक विद्यालय, कुर्टी
  • पी.ई.एस.(फोंडा एज्युकेशन सोसायटी)आर.एस.एन.(रवी एस. नाईक) उच्च माध्यमिक विद्यालय, फर्मागुडी
  • सरकारी अभियांत्रिक महाविद्यालय, फर्मागुडी